ZBERNÝ DVOR MESTA SEREĎ - FOTOGRAFIE

Triedenie elektroodpadu

Triedenie papiera

Triedenie pneumatík

Triedenie skla

Triedenie plastov

Triedenie žiariviek

Odpady patria na zberný dvor nie pred jeho bránu