Zber bioodpadov - systém zberu

ZBER BIOODPADU POKRAČUJE !
MESTO SEREĎ TRIEDI BIOODPAD
Každý PONDELOK v týždni od mesiaca apríl mesto Sereď zberá a zhodnocuje biologicky rozložiteľné odpady z rodinných domov.

ČO JE TO BIOODPAD ?
Bioodpad, ktorý zberáme je všetok biologicky rozložiteľný materiál rastlinného pôvodu, vhodný na kompost. Patria sem základné zložky zelene ako sú konáre, drevo, lístie, ihličie, tráva, odumreté rastliny, zelenina a burina. Súčasťou bioodpadu sú aj jedlé oleje.

KEDY SA ZBERÁ ?
Každý PONDELOK v mesiacoch apríl až október roka. Jedlé oleje a tuky každú STREDU počas celého roka. AKO SA ZBERÁ?
Trávu a drobný zelený odpad vo vreciach, konáre a drevnú hmotu zviazané do zväzkov vyložte pred svoj rodinný dom pred šiestou hodinou rannou.

KDE SA ZBERÁ ?
Od všetkých rodinných domov v meste. Odvoz priamo z pred vášho domu, z miesta kam vykladáte vaše zberné nádoby na komunálny odpad.

Shop our clearance shoes collection today for Cheap Superfly Soccer Cleats and Nike Soccer Indoor Shoes Mercurial,visit us.