Staršie projekty - Informácie

Staršie projekty mesta Sereď v odpadovom hospodárstve

Mesto Sereď v roku 2006 realizovalo dva projekty z dotácií a to :

Recyklačný fond SR Projekt z dotácie RECYKLAČNÉHO FONDU SR „Vybudovanie zberného dvora na triedenie odpadov a rozšírenie separovaného zberu odpadov v meste Sereď“
INTERREG IIIA Projekt z fondu INTERREG IIIA Rakúsko – SR „Separácia odpadov - cesta za lepším životným prostredím, ktorá nepozná hranice“

Shop our clearance shoes collection today for Cheap Superfly Soccer Cleats and Nike Soccer Indoor Shoes Mercurial,visit us.