Staršie projekty - Fotografie

propagačné materiály

osadenie nádob na triedené odpady

Malé nádoby na triedené odpady INTERREG IIIA

informačné tabule INTERREG IIIA

Stretnutia s mládežou základných škôl na tému: Prečo triediť odpady

Stretnutia s mládežou stredných škôl na tému: Prečo triediť odpady