personalized jewelry,personalized name necklace

nike mercurial superfly CR7 Chapter 5 FG Blue TintCR7 Chapter 5 FG Blue Tint

Nike Flyknit Ultra Black

adidas predator football

Staršie projekty - Aktivity

Aktivity v predchádzajúcich projektoch odpadového hospodárstva v roku 2006

Projekt PHARE – všeobecne zameraný projekt :

workshop s tematikou odpadového hospodárstva a kompostovania bioodpadov

propagačné materiály s tématikou odpadového hospodárstva

Projekt Recyklačného fondu SR :

vybudovanie zberného dvora na triedenie odpadov

vybavenie zberného dvora technikou

osadenie 30 ks 1100 l nádob na papier do sídlisk mesta

osadenie 30 ks 1100 l nádob na plast do sídlisk mesta

osadenie 35 ks 1100 l nádob na sklo do sídlisk mesta

vytvorenie a distribúcia propagačných materiálov s témou triedenia odpadov (video cd, kartičky, brožúry, letáky)

Projekt INTERREG IIIA :

úprava terénu pri budovaní 30 stanovíšť na triedené a komunálne odpady

zabezpečenie digitálnej techniky na zabezpečenie aktivít projektu (fotoaparát, notebook, projektor)

zabezpečenie informačných panelov a vitrín na účely projektu

osadenie 30 ks 1100 l nádob na papier do sídlisk mesta

osadenie 30 ks 1100 l nádob na plast do sídlisk mesta

osadenie 30 ks 1100 l nádob na sklo do sídlisk mesta

vytvorenie a distribúcia propagačných materiálov s témou triedenia odpadov (video dvd, kartičky, perá, brožúry, letáky)

odborné prezentácie pre mládež na tému „prečo triediť odpady“

odborné stretnutia u našich rakúskych susedov partnerov v projekte

Hlavné aktivity

Propagačné aktivity