Systém zberu triedených odpadov

Systém zberu triedených odpadov v Seredi

KEDY ? AKO ČASTO ? ČO ? AKO ?
Vrecia RD
streda každý týždeň Papier, plast, sklo, kovové obaly Vyložením vriec k nádobám na zmesový komunál
Vrecia BD
streda každý týždeň Papier, plast, sklo, kovové obaly Vyložením vriec k nádobám na zmesový komunál.
1100 l nádoby na papier BD streda každý týždeň Papier Vložením papiera alebo vriec s papierom do 1100 l nádob.
1100 l nádoby na sklo BD po naplnení podľa potreby Sklo Vložením skla do 1100 l nádob.
1100 l nádoby na plasty a kovové obaly BD streda každý týždeň Plast a kovové obaly Vložením plastu a kovových obalov alebo vriec s týmto odpadom do 1100 l nádob.

RD - rodinný dom, BD - bytový dom

Shop our clearance shoes collection today for Cheap Superfly Soccer Cleats and Nike Soccer Indoor Shoes Mercurial,visit us.