Separovaný zber - Fotografie

Nádoby na triedené odpady

Triedenie TETRAPAK obalov a batérií na základných školách - oceňovanie