personalized jewelry,personalized name necklace

nike mercurial superfly CR7 Chapter 5 FG Blue TintCR7 Chapter 5 FG Blue Tint

Nike Flyknit Ultra Black

adidas predator football

Legislatíva

rok 2016

VZN Mesta Sereď č. 4/2016 zo dňa 14.16.2016 o nakladani s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi Dokument vo formáte pdf [399KB]

rok 2015

VZN Mesta Sereď č. 6/2015 zo dňa 12.11.2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 8/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Dokument vo formáte pdf [154KB]

rok 2014

VZN Mesta Sereď č. 8/2014 zo dňa 11.11.2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Dokument vo formáte pdf [149KB]
Program odpadového hospodárstva obce "KOMPLEX", záujmové združenie obcí na roky 2011 – 2015 Dokument vo formáte pdf [2MB]

rok 2012

VZN Mesta Sereď č. 17/2012 zo dňa 11.12.2012 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi Dokument vo formáte pdf [265KB]
VZN Mesta Sereď č. 16/2012 zo dňa 11.12.2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Dokument vo formáte pdf [177KB]

rok 2006- 2010

Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky Dokument vo formáte pdf [501KB]
- grafické prílohy Dokument vo formáte pdf [501KB]
- textové prílohy Dokument vo formáte pdf [501KB]
Dodatok č. 4/2010 k VZN č. 8/2004 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Dokument vo formáte pdf [204KB]

rok 2008

Dodatok č. 2/2008 k VZN č. 8/2004 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Dokument vo formáte pdf [60KB]
Dodatok č. 3/2008 k VZN č. 8/2004 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Dokument vo formáte pdf [210KB]

rok 2007

Dodatok č. 1 k VZN č. 8/2004 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Dokument vo formáte pdf [28KB]

rok 2006

Dodatok č. 2/2006 k VZN č. 1/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi Dokument vo formáte pdf [43KB]

rok 2002 - 2005

Program odpadového hospodárstva okresu Galanta do roku 2005 Dokument vo formáte pdf [161KB]
Program odpadového hospodárstva Trnavského kraja do roku 2005 Dokument vo formáte pdf [174KB]
Program odpadového hospodárstva do roku 2005 Dokument vo formáte pdf [2MB]
Dodatok č.01/2004 k VZN č.01/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi Dokument vo formáte pdf [1MB]
VZN 8/2004 O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Dokument vo formáte pdf [46KB]
VZN č.01/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi Dokument vo formáte pdf [59KB]