personalized jewelry,personalized name necklace

nike mercurial superfly CR7 Chapter 5 FG Blue TintCR7 Chapter 5 FG Blue Tint

Nike Flyknit Ultra Black

adidas predator football

Projekt KF 2009 - Aktivity

Apríl 2009

Informačný webový portál odpadového hospodárstva mesta Sereď

Máj 2009

Rozšírenie plošného záberu separovaného zberu o sklolaminátové 1100 l nádoby na sklo

Rozšírenie plošného záberu separovaného zberu o plastové 1100 l nádoby na plasty

Rozšírenie plošného záberu separovaného zberu o plastové 1100 l nádoby na papier

Propagácia projektu - perá

Propagácia projektu - kartičky

Propagácia rozšírenie zberu kovov – leták, distribúcia a označenie nádob na plasty

Propagácia projektu - označenie nádob z projektu

Júl 2009

Vybudovanie 21 zberných miest na vytriedené zložky odpadov

Október 2009

Zvyšovanie osvety triedeného zberu pre mládež - prezentácia

Máj 2011

Zvyšovanie osvety (papier, plasty, sklo, kovy, BRO) – odborná prezentácia – workshop

Propagácia triedeného zberu BRO – inzercia v tlači

Propagácia projektu – označenie stanovíšť informačnými tabuľami

Propagácia triedeného zberu (papier, plasty, sklo, kovy, BRO) – informačná brožúra a jej distribúcia

Propagácia triedeného zberu (papier, plasty, sklo, kovy, BRO) – inzercia v tlači

Jún 2011

Zavedenie zberu biologického odpadu – vrecia RD

Zavedenie zberu biologického odpadu – malé nádoby domácnosti

Zvyšovanie osvety triedeného zberu BRO – odborná prezentácia – workshop

Propagácia triedeného zberu BRO – informačná brožúra a jej distribúcia

Propagácia triedeného zberu (papier, plasty, sklo, kovy, BRO) – videofilm

Propagácia triedeného zberu BRO – leták a jeho distribúcia

Hlavné aktivity

Propagačné aktivity