personalized jewelry,personalized name necklace

nike mercurial superfly CR7 Chapter 5 FG Blue TintCR7 Chapter 5 FG Blue Tint

Nike Flyknit Ultra Black

adidas predator football

JARNÝ ZBER OBJEMNÝCH ODPADOV PO NOVOM

Vážení občania, obyvatelia rodinných domov, mesto Sereď v spolupráci s dodávateľskou firmou Radovan Šulák – MOWERS-TEAM, Šintava organizujú pre Vás jarný a jesenný zber veľkorozmerných odpadov. Veľkorozmerné odpady uvedené v priloženom harmonograme budú odoberané priamo z verejného priestranstva pred Vašim rodinným domom a to len v deň zberu bežného komunálneho odpadu na Vašej ulici. Odpady treba vyložiť vytriedené v deň zberu v čase do 6:00 hod. rannej v súlade s týmito pokynmi.

ČO A KEDY ?

KOMODITY PONDELOK ŠTVRTOK
ZBER ELEKTROODPADU marec/november marec/november
ZBER OSTATNÉHO OBJEMNÉHO ODPADU marec/november marec/november

KDE ? PRIAMO OD VÁŠHO RODINNÉHO DOMU!

V PONDELOK V ULICIACH : 8. MÁJA, DLHÁ, HORNOČEPENSKÁ, HRNČIARSKA, I. KRASKU, JASNÁ, JELŠOVÁ, KÚPEĽNÉ NÁM., KUZMÁNYHO, Ľ. PODJAVORINSKEJ, LIPOVÁ, LÚČNA, MALÁ ULIČKA, MATIČNÁ, MURGAŠOVA, OBEŽNÁ, PARKOVÁ, PIVOVARSKÁ, POD HRÁDZOU, PODZÁMSKA, POVÁŽSKY BREH, SEVERNÁ, STARÝ MOST, STREDNOČEPENSKÁ, SVÄTOPLUKOVA, Š. MOYZESA , ŠINTAVSKÁ , ŠPORTOVÁ, TOPOĽOVÁ, VÁŽSKA, VETERNÁ, VOJANSKÁ, SNP, ZÁHRADNÁ.

VO ŠTVRTOK V ULICIACH: BRATISLAVSKÁ, CUKROVARSKÁ, ČEPENSKÁ, DOLNOČEPENSKÁ, DOLNOSTREDSKÁ, DRUŽSTEVNÁ, F. KRÁĽA, FÁNDLYHO, HORNOMAJERSKÁ, HVIEZDOSLAVOVA, JESENSKÉHO, JILEMNICKÉHO, KASÁRENSKÁ, KOSTOLNÁ, KRÁSNA, KRÁTKA, KRÍŽNA, KUKUČÍNOVA, MIEROVÁ, MLÁDEŽNÍCKA, MLYNÁRSKA, NÁM. SLOBODY, NOVÁ, NOVÁ TRNAVSKÁ, NOVÝ MAJER, PAŽITNÁ, PEKARSKÁ, PIONIERSKA, POĽNÁ, PRIBINOVA, PRIEČNA, ROVNÁ, SLÁDKOVIČOVA, SLNEČNÁ, STROMOVÁ, ŠULEKOVSKÁ, TEHELNÁ, TRNAVSKÁ, VINÁRSKA, VONKAJŠÍ RAD, VYSOKÁ, ŽELEZNIČNÁ.

AKO ? Vytriedené objemné odpady uložte k Vašim zberným nádobám na komunálny odpad pred 8:00 hod. rannou v deň, v ktorý je Vaša ulica uvedená v tomto letáku. V meste nebudú umiestnené žiadne špeciálne kontajnery na účely zberu. Väčšie konáre zviažte do zväzkov, menšie kusy zeleného odpadu dajte do vriec, nábytok pokiaľ je to možné vyložte rozmontovaný, oleje vykladajte v uzavretých nádobách. V iné dni ako uvedené na tomto letáku sa objemné odpady odoberať z pred domov nebudú a ich ukladanie na verejné priestranstvo bude posudzované ako vytváranie nelegálnej skládky! Počas celého roka ich máte možnosť odviesť na Zberný dvor mesta Sereď na Cukrovarskej ulici.

V čase zberu Vás žiadame o trpezlivosť, keďže zber je náročný na čas. V prípade problémov, alebo otázok môžete kontaktovať p. Radovana Šuláka tel.: 0907/ 198 480, e-mail: info@mowers-team, alebo referát životného prostredia mesta Sereď (tel : 789 2392, kl : 189). Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu pri udržiavaní čistoty nášho mesta.

referát životného prostredia, mesto Sereď