Čierne skládky

Čierne skládky - Dolnostredská ul.

Čierne skládky - Horný Čepeň

Čierne skládky - Kasárenská ul.

Čierne skládky - Mix

Čierne skládky - pod mostom

Čierne skládky - Strednočepeňská

Čierne skládky - Tehelná